Tietosuoja – Sisältöjä koskeva vastuu

1. Johdanto
Henkilötietojesi turvaaminen on meille tärkeä asia. Siitä syystä käsittelemme tietojasi ainoastaan lain määräyksiin perustuen (yleinen tietosuoja-asetus, Saksan liittovaltion telelaki 2003). Sinun henkilötietojasi käsitellään meidän, Energiequelle GmbH:n, ja sinun välillä solmitun sopimuksen puitteissa ja/tai verkkosivustomme käytön yhteydessä. Jäljempänä tuleva seloste kertoo, miksi takaamme henkilötietojesi suojan ja millaisia tietoja millaisiinkin tarkoituksiin kerätään.

2. Yhteystiedot ja yhteyshenkilö
Jäljempänä on annettu henkilötietojen käsittelystä vastaavan sekä yrityksen tietosuojavaltuutetun nimi ja yhteystiedot.

2.1. Vastaava taho
Tämä tietosuojasta kertova tieto koskee tietojenkäsittelyä, jota tekee:
Vastaava taho: Energiequelle GmbH (jäljempänä EQ)
Toimitusjohtaja: Michael Raschemann, Joachim Uecker
Osoite: Hauptstraße 44, D-15806 Zossen OT Kallinchen
Sähköposti: info@energiequelle.de
Puhelin: +49 33769 8710
Faksi: +49 33769 871105

2.2. Tietosuojavaltuutettu
EQ:n tietosuojavaltuutettuun saa yhteyden lähettämällä kirjeen edellä mainittuun osoitteeseen, att: Frank Eberhardt, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen datenschutz@energiequelle.de.

3. Henkilötietojen kerääminen ja tallentaminen sekä niiden käyttötapa ja käyttötarkoitus
Seuraavassa on kerrottu, millaisia henkilötietoja käsitellään, mihin tarkoitukseen ja minkä oikeussäännöksen pohjalta niitä käsitellään sekä kuinka kauan niitä säilytetään.

3.1. Henkilötietojen kerääminen, kun meistä haetaan tietoja internetin kautta
Kun meistä pelkästään haetaan tietoja internetin kautta, emme kerää minkäänlaisia henkilötietoja, lukuun ottamatta selaimesi välittämiä tietoja, jotka mahdollistavat vierailusi verkkosivuillamme.
Tällaisia tietoja ovat

 • IP-osoite
 • kyselyn päivämäärä ja kellonaika
 • ero Greenwich Mean Time (GMT) aikavyöhykkeeseen
 • haun sisältö (konkreettinen sivu)
 • pääsystatus/HTTP-statuskoodi
 • kulloinkin siirretty datamäärä
 • verkkosivu, jolta haku saapuu
 • selain
 • käyttöjärjestelmä ja sen käyttöliittymä
 • selainohjelmiston kieli ja versio
 • maa, josta vierailija tulee.

3.2. Verkkosivustomme toimintojen käyttö
Verkkosivustoamme voidaan käyttää puhtaasti tiedonhankintaa varten. Sen ohella tarjoamme kuitenkin myös erilaisia palveluita, joita voit halutessasi käyttää. Käyttöä varten sinun tulee yleensä antaa henkilötietojasi, joita käytämme kulloisenkin palvelun tuottamiseen. Asia on merkitty vastaavalla tavalla.

3.2.1. Yhteydenottolomakkeen käyttö
Kun olet meihin yhteydessä yhteydenottolomakkeen tai sähköpostin kautta, tallennamme sähköpostiosoitteesi ja nimesi sekä mahdollisesti puhelinnumerosi, jos olet antanut sen, jotta voisimme vastata kyselyysi. Lisäksi tallennamme viestisi käsittelyä varten.

3.3. Tietoa evästeiden käytöstä
Kun vierailet verkkosivustollamme, tietokoneellesi tallennetaan evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selaimesi tallentaa laitteesi järjestelmään ja joiden kautta saamme eräitä tietoja. Niiden avulla internetin käyttö on käyttäjäystävällisempää ja tehokkaampaa.
Evästeiden avulla tallennetut tiedot tallennetaan erilleen muista meille mahdollisesti annetuista tiedoista. Erityisesti evästeiden tietoja ei yhdistetä muihin tietoihisi.
Voit koska tahansa poistaa evästeet selaimesi turvallisuusasetuksista. Jos teet näin, verkkosivustomme toiminta voi olla rajoittunutta.

3.4. Tietoa kolmansien osapuolten palveluiden käytöstä
Tällä verkkosivustolla käytetään mahdollisesti kolmansien osapuolten sisältöjä, kuten toisten verkkosivustojen videoita, karttoja, RSS-syötteitä tai grafiikoita. Tämä edellyttää aina sitä, että kyseisten sisältöjen tarjoaja (jäljempänä Palvelua tarjoava kolmas osapuoli) tietää käyttäjien IP-osoitteet voidakseen lähettää kulloisenkin käyttäjän selaimelle sisältöjä näytettäväksi. Käytämme ainoastaan sellaisia sisältöjä, joiden kulloinenkin tarjoaja käyttää IP-osoitteita ainoastaan sisältöjen toimittamiseen. Me emme kuitenkaan voi vaikuttaa siihen, jos Palvelua tarjoava kolmas osapuoli tallentaa IP-osoitteita esimerkiksi tilastointia varten. Kerromme näistä asioista käyttäjille tietojemme mukaisesti.

3.4.1. Verkkoanalyysityökalujen käyttö
Verkkosivustomme käyttää Googlen verkkoanalyysipalvelua (Google Inc., Google Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Käytämme evästeitä, joiden avulla voimme analysoida verkkosivustomme käyttöä. Evästeiden tuottamat tiedot välitetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sille. Jos tämän verkkosivuston IP-anonymisointi on aktivoitu, Google kuitenkin lyhentää IP-osoitteen ensin Euroopan unionin jäsenvaltioiden sisällä ja muissa Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen kuuluvissa valtioissa. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite välitetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sille lyhennettynä. Google käyttää näitä tietoja meidän toimeksiannostamme analysoidakseen verkkosivuston käyttöäsi, kootakseen raportteja verkkotoiminnoista ja tuottaakseen muita verkkosivuston käyttöön ja internetin käyttöön liittyviä palveluita. Selaimesi välittämiä IP-osoitteita ei yhdistetä muiden Googlen saamien tietojen kanssa Google Analyticsin puitteissa.
Kerättyjä tietoja ei käytetä sinun tunnistamiseesi tai henkilöprofiilin luomiseen. Antamiasi henkilötietoja tai muita tietoja ei myöskään yhdistetä ilman etukäteen antamaasi nimenomaista suostumusta.
Voit estää Google Analyticsia keräämästä ja tallentamasta tietoja tekemällä selaimeesi sellaisen asetuksen, joka estää evästeiden tallentamisen. Otathan huomioon, että tällaisia opt-out-evästeitä ei saa poistaa, jos et halua, että sinusta kerätään tietoja. Jos olet poistanut kaikki evästeet selaimesta, sinun pitää asettaa kulloinenkin opt-out-eväste uudelleen.
Oikeusperuste tällaisten tietojen käsittelylle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta: meidän oikeutettu etumme perustuu turvalliseen ja sinun kannaltasi mahdollisimman miellyttävään palveluiden tuottamiseen.

3.4.2. Upotetut videot
Yhdistämme verkkosivustollemme videoita, joita näytetään YouTuben kautta. Kun haet videoita, muodostuu yhteys palveluntarjoajan palvelimille, jotta videoiden sisältö voitaisiin näyttää selaimessasi. Tällöin palveluntarjoaja saa tiedon, millä verkkosivustomme sivuilla olet vieraillut. Jos olet kirjautunut käyttäjätilisi kautta sisään samanaikaisesti kulloisenkin palveluntarjoajan sivustolla, palveluntarjoaja yhdistää käyttäjätilisi videon hakuun. Voit estää tämän kirjautumalla ulos käyttäjätililtäsi ennen videoiden hakua.

3.5. Suostumus ja käyttötarkoitus
Henkilötietojen tai yritykseen liittyvien tietojen (sähköpostiosoitteet, nimet, osoitteet) antaminen on vapaaehtoista. Antamalla tietoja ilmaiset suostumuksesi sille, että annettuja tietoja voidaan kerätä, käsitellä tai käyttää yhteydenottamiseen, sopimuksen käsittelyyn, mainontaan tai omien liiketaloudellisten oikeutettujen etujen suojelemiseen asiakkaidemme ja asianosaisten neuvonnan ja palvelun osalta. Tietoja ei kerätä, käsitellä tai käytetä muita tarkoituksia varten. Suostumus tietojen käsittelyyn voidaan koska tahansa perua, jolloin peruutus koskee tulevaa aikaa.
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi jos sitä nimenomaisesti haluat. Meihin liittyviä sidosyrityksiä (Saksan osakeyhtiölain 15 §:n mukaan) ei pidetä kolmansina osapuolina.

4. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille
Henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille muissa kuin jäljempänä luetelluissa tarkoituksissa.
Luovutamme henkilötietosi kolmannelle osapuolelle ainoastaan silloin, jos

 • olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti
 • tietojen luovuttaminen on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaan pakollista oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi eikä ole syytä olettaa, että sinulla olisi huomattavan tärkeä ja perusteltu syy olla luovuttamatta tietojasi
 • on tilanne, että yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan luovuttaminen on laillisesti pakollista
 • se on laillisesti luvallista ja yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan meidän ja sinun välisten sopimussuhteiden käsittelyä varten pakollista.

Käytämme osittain ulkoisia palveluntarjoajia tietojesi käsittelyssä. Olemme valinneet heidät huolellisesti ja antaneet heille kirjallisen toimeksiannon. Heitä sitovat meidän ohjeemme, ja me valvomme heitä säännöllisesti. Palveluntarjoajat eivät luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Jos palveluntarjoajat ovat Yhdysvalloissa, kerromme asiasta sinulle kulloisenkin toiminnon yhteydessä. Myös tällainen tietojenkäsittely tapahtuu voimassa olevien lakien mukaisesti.

5. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus koska tahansa pyytää meiltä tietoa sinusta tallentamistamme tiedoista sekä niiden alkuperästä, vastaanottajista tai niiden vastaanottajaryhmistä, joille kyseisiä tietoja on luovutettu, sekä tallentamisperusteista.
Tähän kuuluu oikeus

 • pyytää tietoa käsittelemistämme sinua koskevista henkilötiedoista yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan. Erityisesti voit pyytää tietoa käsittelyn tarkoituksista; henkilötietoryhmistä; niistä vastaanottajaryhmistä, joille tietojasi on luovutettu tai luovutetaan; suunnitellusta säilytysajasta; oikeudesta oikaista, poistaa tai rajoittaa käsittelyä taikka oikeudesta kieltää; oikeudesta tehdä valitus; tietojesi alkuperästä, jos me emme ole niitä keränneet; sekä automaattisesta päätöksenteosta, mukaan lukien profilointi, ja mahdollisesti käsittelyiden merkityksellisyydestä yksityiskohtaisesti
 • vaatia sinusta tallentamiemme väärien henkilötietojen oikaisua tai täydentämistä yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaan
 • pyytää poistamaan meille tallennettuja henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaan, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden harjoittamiseksi, laillisen velvoitteen täyttämiseksi, yleisen edun vuoksi tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaan, jos kiistät tietojen paikkansapitävyyden, käsittely on lainvastaista, vastustat tietojen poistamista emmekä tarvitse tietoja enää, mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka jos olet vastustanut tietojen käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan nojalla
 • pyytää meille toimittamiasi henkilötietoja jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai pyytää siirtämään tiedot toiselle rekisterinpitäjälle yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukaan
 • peruuttaa aiemmin meille antamasi suostumus koska tahansa yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaan. Tämän seurauksena emme saa enää jatkaa sellaista tietojenkäsittelyä, joka on perustunut antamallesi suostumukselle.
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan. Yleensä voit kääntyä vakinaisen asuinpaikkasi tai työpaikkasi tai liiketoimipaikkamme valvontaviranomaisen puoleen.
  Kaikki tietojenkäsittelyä koskevat tietopyynnöt, kyselyt tai peruutukset lähetetään tietosuojavaltuutetullemme sähköpostitse osoitteeseen datenschutz@energiequelle.de tai postitse edellä mainittuun osoitteeseen.

6. Tietoturva
Toteutamme teknisiä ja organisatorisia turvatoimia suojataksemme henkilötietojasi sattumanvaraisilta tai tahallisilta manipuloinneilta, osittaiselta tai täydelliseltä katoamiselta, tuhoutumiselta ja asiattomien kolmansien osapuolten pääsyltä. Turvatoimet vastaavat vähintään lain mukaisia määräyksiä, ja niitä kehitetään jatkuvasti teknologisen kehityksen mukaisesti.

Kontakt

Um telefonisch Kontakt mit uns aufzunehmen, können Sie folgende Nummer verwenden:

T +49 33769 871 0

Oder schreiben Sie uns gerne eine Nachricht über das folgende Kontaktformular. Wir freuen uns darauf umgehend auf Sie zurück zu kommen.

Mit Absenden des Formulars erklären Sie sich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden.

To contact us via phone, use the following number:

T +49 33769 871 0

Or write us a message via the following contact form. We look forward to getting back to you.

By submitting this form, you agree to our privacy policy

Pour nous contacter par téléphone, vous pouvez utiliser le numéro suivant:

T +49 33769 871 0

Ou bien n'hésitez pas à nous envoyer un message en utilisant pour cela le formulaire de contact suivant. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

En envoyant ce formulaire, vous déclarez accepter notre politique de confidentialité

Puhelimitse voit ottaa yhteyttä seuraavaan numeroon:

Puh. +49 33769 871 0

Voit myös lähettää viestin tällä lomakkeella. Otamme sinuun pian yhteyttä.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme